TROIE, een prachtige naam voor een vereniging, met wat voor doel of achtergrond dan ook. Bekend uit de Ilias, de onneembare stad die weerstand bood tegen honderdduizenden woedende Grieken en uiteindelijk viel door een gehaaide truc van een van Homerus grootste helden. Onoverwinnelijkheid, onverzettelijkheid, maar misschien ook naïviteit of goed vertrouwen.

Het zal daarom zijn dat deze naam al meer dan 20 jaar verbonden is aan de arts-assistentenvereniging voor tropenartsen in opleiding, nu in opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde. En in tegenstelling tot wat sommigen wellicht denken, is TROIE niet een volledig acronym. Uiteraard is de naam niet lukraak tot stand gekomen. Oorspronkelijk werd er gedacht aan TROIO, TROpenartsen In Opleiding, maar met een eventuele verbastering naar Klojo in het achterhoofd werd gekozen voor deze tevens meer tot de verbeelding sprekende naam: TROIE.

Nu de oude tropenopleiding sinds 2014 is vervangen door de opleiding tot AIGT (de laatste tropenartsen oude stijl zullen eind 2016, begin 2017 afstuderen), rijst af en toe de vraag of ook de assistentenvereniging een naamsverandering zou moeten ondergaan. Er is immers geen sprake meer van tropenartsen in opleiding, maar AIOT’s (een bijzonder acronym voor artsen in opleiding internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde).

Mijn mening daarin is duidelijk. TROIE is geen acronym meer maar een naam, een naam die staat voor een vereniging die zich inzet voor de tropenartsen in opleiding (waarvan er nog steeds een aantal zijn) en de AIOT’s. Een naam met inhoud, waar ik nog steeds achter kan blijven staan. De naamsverandering van de opleiding is belangrijk geweest gezien het veranderde focus van de opleiding en de meerwaarde voor de internationale gezondheidszorg. Dus niet meer alleen tropengeneeskunde. TROIE zal zich blijven inzetten voor de AIOT’s, die zich straks Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde mogen noemen. Oftewel, artsen die zich inzetten voor mensen over de gehele wereld, van public health tot gynaecologie, van Almelo tot aan Zimbabwe.

Wouter Bakker
Voorzitter TROIE 2013 t/m 2016