Makkelijk en snel online advies van medisch specialisten voor artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) werkzaam in het buitenland. Consult Online is in 2008 opgericht door TROIE (vereniging voor AIGT in opleiding) omdat veel AIGT’ers met enige regelmaat situaties tegenkomen waarin de eigen kennis en die van collega’s ter plaatse niet toereikend is. Via Consult Online is het mogelijk advies in te winnen bij medisch specialisten met veelal ervaring in de tropen! NB: alleen te gebruiken door zorgprofessionals

 

Hoe werkt het?

Als je een consult wilt insturen stuur je een mail naar één of meer van onderstaande emailadressen, afhankelijk van welke specialist(en) je wilt raadplegen. Zorg dat de mail in elk geval de volgende informatie bevat:

 • Informatie over arts: naam, specialisatie, nationaliteit, huidige werkgever/organisatie
 • Informatie over het ziekenhuis: land, stad, aanwezigheid van ICU/NICU, globaal diagnostische/therapeutische opties, afstand tot verwijscentrum
 • Informatie over de casus: geslacht, leeftijd, voorgeschiedenis, eerdere behandeling, anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, conclusie, differentiaal diagnose, eventueel ingezette therapie.
 • Vraag voor het panel
 • Toestemming voor publicatie

Let op:

 • Voeg zo mogelijk foto’s en beeldvorming toe
 • Druk altijd op ‘reply all’ als je op mails reageert
 • Laat ons en de specialisten weten hoe de follow-up van de casus is

Hoe gaat het verder?

Nadat je je casus hebt verstuurd is ons doel dat je binnen 48 uur antwoord krijgt. De specialisten doen vrijwillig mee, dus dit lukt niet altijd. Houd er dus rekening mee dat het antwoord op acute vragen lastig is te verkrijgen via Consult Online.

Graag ontvangen we van jullie follow-up van de casus. De specialisten zijn enthousiast om jullie te helpen, ze doen dit op vrijwillige basis en vinden het leuk om ook de follow up te horen. Ook als de patiënt niet is terug gekomen willen we hier graag een mail over ontvangen.

Denk aan de informed consent! Wij gebruiken casustiek voor de TROIE nieuwsbrief, vakblad MTb en promotiedoeleinden.

Huisregels

 • Alle specialisten doen dit geheel belangeloos. Aan de gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Consult online is voor medici met tropen gerelateerde vragen aan medisch specialisten, dus niet voor niet medische individuen met persoonlijke vragen.

Voor algemene vragen over Consult Online kun je een e-mail sturen aan: consultonline@troie.nl


Consult Online offers case related advice from medical specialists for doctors working in resource-limited settings. Consult Online was started in 2008 by TROIE (association of Dutch residents in International Health and Tropical Medicine) because many doctors in limited-resource settings encounter cases in which their own expertise and that available locally is not sufficient. Consult Online offers access to advice from a panel of medical specialists that often have experience in limited-resource settings!

How does it work?

When you want to submit a case you send an email to one or more of the email addresses stated below, depending on the nature of the case. Make sure the email contains at least the following information:

 • Information on the doctor: name, specialty, nationality, current employer/organization
 • Information on the hospital: country, city, availability of ICU/NICU, overview of diagnostic/therapeutic options, distance to referral hospital
 • Information on the case: sex, age, past medical history, previous treatment, history, physical examination, additional investigations, summary, differential diagnosis, therapy started (if any)
 • Question for the panel
 • Permission for publication

Important:

 • Add pictures and x-ray / ultra sound / other images if possible
 • Always use “reply all” when responding to emails
 • Let us and the consultants know the follow-up of the case

After submitting a case:

Our goal is to provide you with a reply within 48 hours. The panel of specialists works on a voluntary base, so we cannot guarantee a timely reply. Therefore in acute medical cases Consult Online is not the ideal source of advice.

We would very much appreciate a follow-up of the case. The specialists are enthusiastic volunteers and like to hear back from you. Also if the patient was lost to follow up we would like to be notified.

Please think of informed consent! We use the cases for the TROIE newsletter, trade magazine MTb and promotional purposes.

House rules:

 • All specialists are volunteers. No rights can be derived from the medical advice that is received.
 • Consult Online is for medical doctors with questions related to their work in resource-limited settings, not for individuals with medical problems.

For general questions about Consult Online you can send an email to: consultonline@troie.


anaesthesist@troie.nl Anesthesiologie Anesthesiology
brandwonden@troie.nl Brandwonden Burns
cardioloog@troie.nl Cardiologie Cardiology
chirurg@troie.nl Chirurgie Surgery
dermatoloog@troie.nl Dermatologie Dermatology
gynaecoloog@troie.nl Gynaecologie Gynecology
infectioloog@troie.nl Infectiologie Infectious diseases
internist@troie.nl Interne Geneeskunde Internal Medicine
kinderarts@troie.nl Kindergeneeskunde Pediatrics
kno@troie.nl Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) Ear, nose and throat (ENT)
longarts@troie.nl Longgeneeskunde Pulmonary medicine
microbioloog@troie.nl Microbiologie Microbiology
mka@troie.nl  Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) Oral  and maxillofacial surgery
neuroloog@troie.nl Neurologie Neurology
oogarts@troie.nl Oogheelkunde Ophthalmology
orthopeed@troie.nl Orthopedie Orthopedic surgery
patholoog@troie.nl Pathologie Pathology
plastischchirurg@troie.nl Plastische chirurgie Plastic surgery
psychiatrie@troie.nl Psychiatrie Psychiatry
radiologie@troie.nl Radiologie Radiology

revalidatiearts@troie.nl

reumatoloog@troie.nl 

Revalidatiegeneeskunde

Reumatologie

Rehabilitation medicine

Rheumatology

tandarts@troie.nl Tandheelkunde Dentistry
uroloog@troie.nl Urologie Urology
wetenschappelijkonderzoek@troie.nl Wetenschap Science / Research