• Introduceer je altijd bij de Nederlandse Ambassade ter plaatse; zij zijn vaak op de hoogte van lopende projecten of kunnen je in ieder geval informeren over in het land werkzame Nederlandse organisaties. Introduceer jezelf met een Engelstalige CV bij dergelijke organisaties op de veldkantoren (o.a. SNV, VSO), de kantoren in Nederland kunnen vaak niet alle update-informatie geven en op de veldkantoren kunnen ze wellicht flexibeler met je mee denken.
  • Informeer naar mogelijkheden bij Family Office (Min. Buitenlandse zaken). Zij kunnen landenspecifieke informatie verzorgen en hebben ook zicht op projecten en organisaties ter plaatse en eventuele mogelijkheden voor werk. Mw. Jos Uijterlinde 070-3485440 of e-mail naar: J.Uijterlinde@hdbz.minbuza.nl