“Maak gebruik van de informatie die er al is en verspil je energie niet aan het wiel dat al uitgevonden werd.”

Het is belangrijk goed voorbereid op weg te gaan. Denk daarbij aan:

  • Landeninformatie, geschiedenis en bevolking
  • Informatie over het gezondheidssysteem in je land
  • Informatie over gezondheidsprogramma’s in je land
  • Informatie over jouw project/ziekenhuis
  • Welke hulporganisaties werken waar en wat is hún programma
  • Voorkomende ziektes, outbreaks en resistentie patronen
  • Informatie bronnen: websites, richtlijnen, boeken, specialisten
  • Eigen veiligheid

De inhoudelijke voorbereiding op je werkplek is in de eerste plaats natuurlijk de tropenopleiding zelf. Wat meer specifieke informatie over jouw werkplek kun je krijgen door het meest recente jaarverslag van je ziekenhuis op te vragen of bijv door contact op te nemen met je voorgangers.

Informatie over het gezondheidszorgsysteem in je land is vaak op de WHO website te vinden of via andere internet bronnen. Ook kun je landelijke programma’s (vaak via het Ministery of Health) over bv. AIDS, TB en leprosy control, opvragen of via andere organisaties die daar al zitten.

Ga je in een noodhulpprogramma werken dan zijn de protocollen van Artsen zonder Grenzen erg handig.

Zorg dat je weet welke ziektes er in een gebied voorkomen en of er recente outbreaks zijn geweest. Er is veel informatie op internet te vinden! Zo houdt bv. de WHO (maar ook ProMedmail) goede informatie over epidemieën bij (zie hyperlinks) en staan er veel handige downloads op deze site.

Omdat internetverbindingen vaak te wensen over laten is het verstandig veel informatie vast down te loaden en op schijf mee te nemen (tenzij zeer aan de actualiteit gebonden natuurlijk).