Speerpunt: wereldwijde gezondheidszorg

Into the World is de activistische tak van TROIE en is een werkgroep van TROIE en NVTG. Into the world is oorspronkelijk in het leven geroepen om een campagne op te zetten om financiering voor de opleiding tot AIGT te bewerkstelligen. Het boek “Into the World” is een groot onderdeel geweest van deze succesvolle campagne en is nog steeds een must-read voor alle (aspirant) AIGT (io) en andere geïnteresseerden in Global Health.
Sinds de succesvolle campagne houdt de werkgroep zich bezig met het delen van global health nieuws, een inkijkje geven in het leven als AIGT (io) en activisme, bijvoorbeeld in de vorm van een brandbrief over de situatie in vluchtelingenkamp Moria. Er wordt nu ook een nieuwe campagne opgezet voor aanvullende financiering.

Wie

Een aantal bevlogen artsen Internationale gezondheidszorg (AIGT) en leden van de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG),  heeft daarom het initiatief genomen tot de campagne ‘Into the world’. Het doel van deze campagne is om meer bewustwording te creëren van de belangrijke rol van Nederlandse artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) en om de continuïteit van de postacademische opleiding tot AIGT te waarborgen.

Het is van groot belang dat de kennis en ervaring van deze Nederlandse specialisten behouden blijft en dat zij hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de (publieke) gezondheidszorg, zowel wereldwijd als in Nederland. ‘Into the world’ vraagt uw steun hierbij.

Doel

De campagne ‘Into the world’ wil een breed publiek informeren over het werk van de arts internationale gezondheidszorg en hun unieke opleiding en over de postacademische opleiding tot AIGT.

‘Into the world’ beoogt:

  • Mensen meer bewust te maken van de bijdrage van de arts internationale gezondheidszorg aan de zorg, zowel in het buitenland als in Nederland;
  • Steun voor hun werk te creëren bij een breed publiek;
  • Duurzame financiering te genereren voor de opleiding, teneinde die ook in de toekomst voort te kunnen zetten. Hiervoor is 6 miljoen euro per jaar nodig van het ministerie van VWS.

Boek “Into the World”

De campagne bestaat uit het boek “Into the World” met persoonlijke verhalen en visies op internationale gezondheidszorg, een website, een social-mediacampagne en fundraising en op 9 december 2017 heeft het Into the World symposium en gelijknamige boekrelease plaats gevonden. Koop hier jouw exemplaar in het Nederlands of Engels! (alleen nog als e-book verkrijgbaar) www.artsinternationalegezondheidszorg.nl/

Volg ons vooral op onze socialmediakanalen:

LinkedIn (artsinternationalegezondheidszorgentropengeneeskunde)

Instagram (@aigt.intotheworld)

Facebook (@aigtintotheworld)