Africa Health Placements

AHP gives doctors endorsed global health experiences benefitting the region’s most vulnerable people.
http://ahp.org.za/

Artsen zonder grenzen

Artsen zonder Grenzen (MSF) is een goed doel en biedt medische noodhulp aan vluchtelingen en slachtoffers van natuurrampen, oorlogen en epidemieën.
www.artsenzondergrenzen.nl

Critical Care International

Critical Care International is gespecialiseerd in het bieden van zorg in afgelegen gebieden, voornamelijk in West Afrika.
Zie ook: critcareint.co

Dokters van de wereld

Wij zijn Dokters van de Wereld, onderdeel van het internationale Médecins du Monde- netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen wij in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn.
www.doktersvandewereld.org

Fidesco

Fidesco heeft ten doel in het bijzonder in de landen van de Derde Wereld hulp te verlenen bij de volledige ontwikkeling van de bevolking door economische, sociale en geestelijke samenwerking. Fidesco werkt daarbij op verzoek van de lokale Katholieke Kerk.
www.fidesco-international.org/nl

Freundeskreis Indianerhilfe

Der Freundeskreis Indianerhilfe e.V. (FKI, Nachfolgeorganisation der „Deutschen Hilfe für das Amazonas-Hospital Albert Schweitzer) arbeitet seit 1958 und unterstützt die Not leidenden indigenen Völker und Mestizen in Mexiko, den Amazonas-Wäldern Perus und im Hochland von Bolivien.
www.indianerhilfe.de

Lion Heart Foundation

De Lion Heart Foundation is opgericht in april 2006 nadat drie Nederlandse artsen een bezoek hadden gebracht aan het Magbenteh ziekenhuis in Makeni in Sierra Leone. De drie Nederlandse artsen waren onder de indruk van het ziekenhuis in dit rurale gebied, maar ook geschokt door de armoede van de mensen in Sierra Leone. Terug in Nederland besloten ze de Lion Heart Foundation op te richten om de mensen in Sierra Leone structureel te steunen.
www.lion-heart.nl

Medair

Medair helpt lijdende mensen in afgelegen en verwoeste gemeenschappen over de hele wereld een crisis te overleven, op waardige wijze te herstellen en vaardigheden te ontwikkelen voor een betere toekomst.
www.medair.org

Medici con l’africa CUAMM / Doctors with Africa

Founded in 1950, Doctors with Africa CUAMM was the first non-governmental organization focused on healthcare to be recognized by the Italian government. It is now the country’s leading organization working to protect and improve the wellbeing and health of vulnerable communities in Africa.
www.mediciconlafrica.org/en/vacancies

Mission 21 – evangelisches missionswerk basel

Mission 21 sees itself as a community of churches and organisations which connects people from different cultures and countries. The partner churches of Mission 21 in Africa, Asia and Latin America are actively involved as equal partners in the forming and organizing of the relations and projects.
www.mission-21.org

Rural Health Workforce Australia (RHWA)

Rural Health Workforce Australia (RHWA) is the national body for the seven Rural Workforce Agencies serving each State and the Northern Territory. This not-for-profit Network attracts, recruits and supports health professionals needed to work in rural and remote communities.
https://www.health.gov.au/contacts/rural-health-workforce-australia-rhwa-contactwww.rhwa.org.au

Stichting Medische Zending Suriname

“Medische Zending” oftewel “MZ” is de roepnaam voor Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname, een private, non profit, primary health care organisatie die reeds decennia lang de gezondheidszorg in het verafgelegen binnenland van Suriname verzorgt.
www.medischezending.sr

Stichting Tweega Medica

Medische zorg voor de allerarmsten in Afrika.
www.tweegamedica.com

Vrienden van Bawku

Doel: de ondersteuning en uitbreiding van medische hulp in de plaats Bawku in Ghana, in het bijzonder aan het plaatselijke ziekenhuis; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
www.vriendenvanbawku.nl

VSO Nederland

VSO werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen we mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op de thema's onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid.
www.vso.nl

 

Niet-uitzendende organisaties

Amnesty International (MOG)

Amref Flying Doctors

Als belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika zijn we geworteld in dat continent en zetten we onze kennis en expertise al sinds 1957 met succes in.

Cordaid Memisa

Cordaid Memisa wil dat alle moeders in ontwikkelingslanden een veilige zwangerschap en bevalling kunnen hebben en dat hun baby’s een gezonde start krijgen.

Health Action International

Health Action International is an independent, non-profit organisation dedicated to strengthening medicines policy.

 

ICCO

ICCO werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. Wij geloven in de kracht van mensen en creëren kansen voor mensen die in armoede leven. Dat doen we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

 

Mercy Ships

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

 

Oud in Afrika

Oud in Afrika verstrekt zorg aan ouderen in Kenia en Ethiopie zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam blijven.

Oxfam Novib

Oxfam Novib is een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede en onrecht verslaan. In meer dan 90 landen pakken zij de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. 

SANO

Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden biedt sinds jaar en dag een subsidie van 10.000 euro voor AIGT die minimaal twee jaar in het buitenland werken zonder financiële ondersteuning via een uitzendende organisatie.

Tear, Tegen Armoede

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Wemos

Wemos pleit voor de bescherming van volksgezondheid wereldwijd en doet voorstellen voor beleidsverbeteringen waarin gezondheid voorop staat.