Beste Tropenartsen en Tropenartsen in opleiding! Om optimaal gebruik te maken van de website zul je je eerst moeten registreren!

Het afgeschermde gedeelte van troie.nl bevat casuïstiek, studiemateriaal en toegang tot de dropbox van TROIE. De dropbox bevat o.a. presentaties van de studiedagen van de opleiding tot AIGT. Deze informatie is bedoeld voor AIGT (in opleiding), tevens is dit ook toegankelijk voor (oud) tropenartsen. Andere geïnteresseerden kunnen alleen bij hoge uitzondering (bij goede motivatie) lid worden.