TROIE is de vereniging voor artsen in opleiding tot arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde (AIGT). Het TROIE bestuur bestaat geheel uit AIGT in opleiding. Oprichting van het bestuur vond plaats op 2 december 1995, als onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde. Sinds 2008 heeft TROIE een zelfstandig bestuur.

TROIE behartigt de belangen van AIGT in opleiding en vertegenwoordigt deze bij de vergaderingen van de NVTG en het CIGT (het opleidingsinstituut), o.a. om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en een stem te hebben in belangrijke beslissingen binnen de opleiding.

Daarnaast verzorgt TROIE onder andere een evaluatie van de gehele opleiding, organiseert het de jaarlijkse ‘Tropen Carrière Dag’ en biedt mogelijkheden aan tot verdieping binnen de tropengeneeskunde. Zo werkt TROIE aan de verbinding tussen de uitgezonden AIGT-ers en (Nederlandse) specialisten d.m.v. Consult Online. Via deze constructie kan men online op afstand meerdere specialisten consulteren bij klinische problemen. Via frequente nieuwsbrieven en borrels vaak aansluitend aan studiedagen en een assistentenweekend werkt TROIE aan sociale cohesie tussen alle AIGT in opleiding.

Bestuur

Het huidige TROIE bestuur bestaat uit:

 • Olivier van der Cammen – Voorzitter
 • Marieke Hoogewerf – Secretaris
 • Melissa Boere – Penningmeester
 • Moene de Jong – Opleiding
 • Sam Curutchet – Opleiding
 • Lotte Stoffels – Communicatie en PR
 • Anna Keetelaar – Into the world
 • Joep Claesen – Consult Online
 • Leonard Nijman – Linking doctors
 • Nicole Solleveld – Activiteiten
 • Puck Schuivens – TCD 2020

Vragen of opmerkingen? Het bestuur is te bereiken via e-mailadres: bestuur@troie.nl.

Last updated: 25-09-2022