De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is opgericht in 1907 en bestaat uit ongeveer 900 leden. Het lidmaatschap van de NVTG staat open voor medici, paramedici en niet-medische vakgenoten. Doel van de NVTG is het verbeteren van de gezondheid in lage- en middeninkomenslanden. Ze zetten zich in voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde. De vereniging stimuleert het publieke debat op het gebied van de internationale gezondheidszorg. Zij doet dit door middel van het organiseren van congressen en bijeenkomsten en het verzorgen van onderwijs.

De NVTG levert een belangrijke bijdrage aan het op de politieke agenda zetten van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling met betrekking tot internationale gezondheidszorg. In internationaal verband onderhoudt de NVTG contacten met Europese partnerorganisaties, georganiseerd in the Federation of European Societies of Tropical Medicine and International Health (FESTMIH).

Organisatie

De ruggengraat van de vereniging wordt gevormd door de activiteiten van de verschillende vakwetenschappelijk georiënteerde werkgroepen. Zij organiseren wetenschappelijke vergaderingen en workshops, ieder op zijn eigen vakgebied. In totaal zijn er op dit moment 19 werkgroepen actief in de vereniging. Voor de AIGT in opleiding, zijn de belangrijkste werkgroepen: het CIGT (ter opleidingsondersteuning) en TROIE (vereniging voor tropenartsen in opleiding/ artsen internationale gezondheidzorg in opleiding).

De NVTG wordt geleid door een bestuur bestaande uit tien leden gekozen vanuit vakspecialismen en instellingen die zich in Nederland met internationale gezondheidszorg bezighouden.

De NVTG fungeert als koepelorganisatie voor de werkgroepen. Ze beslaan het gehele terrein van de internationale gezondheidszorg. Een uitgebreid overzicht van doelstellingen, inhoudelijke aandachtsgebieden, de werkwijze en contactpersonen van de werkgroepen vindt u via de webpagina werkgroepen.

Activiteiten

 • Organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen.
 • Tweemaandelijkse uitgave van het tijdschrift Medicus Tropicus , het forum van de NVTG. MT biedt een doorlopende agenda, het referatenblad, samenvattingen van recent uitgekomen medische tijdschriften en discussies en commentaar rondom relevante en actuele onderwerpen. Leden ontvangen Medicus Tropicus en krijgen abonnementsreductie op het wetenschappelijke tijdschrift Tropical Medicine & International Health, a European Journal (TM & IH).
 • Actief onderhouden van contact met organisaties en instellingen in binnen- en buitenland, waaronder:
  • het Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst
  • de Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden
  • de Organisatie voor Personele Samenwerking
  • de Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health (FESTMIH )
 • In 2008 formuleerde de NVTG het beleidsplan ‘Visie en beleid voor ondersteuning van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en samenwerking in internationale gezondheidszorg’ . Het beleidsplan is een vertaling van de ambities van de NVTG om haar betrokkenheid en inbreng met betrekking tot relevante thema’s in internationale gezondheidszorg te concretiseren. Activiteiten zijn gegroepeerd rondom drie peilers: platformfunctie; pleitbezorging; en wetenschapsbevordering.
 • De NVTG draagt bij aan de uitreiking van de Eijkman medaille aan onderzoekers die zich verdienstelijk hebben gemaakt aan vernieuwend en belangrijk onderzoek op het gebied van Global Health

CIGT

Het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) is het vaste adviescollege van de NVTG voor de opleiding IGT-artsen en kan daarnaast de NVTG desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over alle andere aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de borging, de bevordering en de ontwikkeling van de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, alsmede de beroepsuitoefening van IGT-artsen KNMG.
Het Concilium is beleidsvoorbereidend en adviserend vanuit zijn beroepsinhoudelijke expertise in het vakgebied van de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.
Het CIGT fungeert als Centrale Opleidingscommissie van de NVTG.

Contactgegevens:

Email: citg@nvtg.org
Website: www.nvtg.org