Hulp vanuit TROIE

Vanuit TROIE houden wij, Willemijn en Elselien, ons bezig met de opleiding. Mochten jullie tijdens de opleiding tegen dingen aan lopen (bijvoorbeeld over de algemene opleiding, jouw opleidingsplek, plaatsing of privé-opleidingscombinatie), laat het ons dan weten. Dan kunnen wij je helpen. Mochten we bij meerdere mensen dezelfde problemen signaleren dan kunnen wij, in overleg met jullie, dit aankaarten bij de opleiders. Je kan ons bereiken op opleiding@troie.nl. We gaan discreet om met je vragen en problemen en kunnen, indien gewenst ook anoniem, jou bijstaan.

Willemijn van Leeuwen en Elselien van Leerdam,
Bestuur TROIE

Vertrouwenspersonen opleiding IGT

Vanuit ons opleidingsinstituut zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld en bereid om ons bij te staan indien nodig. Informatie over deze vertrouwenspersonen plus contactgegevens is te vinden op onze dropbox.