Werken of stage lopen in de Tropen: wat zijn de mogelijkheden?

Sinds 2008 organiseert TROIE jaarlijks de Tropen Carrière Dag (TCD). Het doel van deze dag is om te inspireren en informeren over de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT), uitzending naar de tropen en de vele carrièreperspectieven na de tropen.

Doelgroep is AIGT (in opleiding), coassistenten, studenten, A(N)IOS, medisch specialisten en overige belangstellenden. Interessante sprekers zullen de carrièremogelijkheden illustreren in een dagvullend programma. Tevens is er een banenmarkt en enkele parallelle sessies plaatsvinden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 16 januari 2021 vindt de online TCD plaats.
Ben jij arts, medisch student, verpleegkundige, verloskundige of anderszins zorgmedewerkers met tropeninteresse dan is dit het event waar je bij moet zijn!

Het thema van dit jaar is (on)begrensde identiteit. Lang werd identiteit gezien als iets stars en onveranderlijks. Maar tegenwoordig wordt het meer gezien als iets dynamisch, bestaande uit verschillende aspecten zoals gender, religie, etniciteit, seksualiteit, of verschillende rollen al naar gelang de situatie. We duiken diep de actualiteiten in met sprekers over racisme in de zorg, dokters in de media, het managen van een pandemie, de vluchtelingencrisis. Natuurlijk is er ook volop aandacht voor het werken in de tropen en de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT).

Wat is de identiteit van de AIGT in de tropen en als wij terugkomen uit de tropen? Hoe is ons beroep ontstaan? Hoe identificeren onze patiënten met verschillende etnische afkomst zich; met welke normen en waarden dienen wij rekening te houden en hoe verschilt dit van onze eigen identiteit?
Is iedereen vrij om zijn eigen identiteit te kunnen uiten? Wat zijn de grenzen van identiteit? En in welke mate is er discriminatie of ongelijkheid van verschillende identiteiten in de tropen? Heeft de huidige pandemie invloed op onze identiteit? Wat zijn de verschillende identiteiten van een epidemie?

Meer leren over tropengeneeskunde en alles wat daarmee samenhangt?
Meld je nu aan voor de online Tropen Carriere Dag op 16 januari 2021. Stuur een mail naar tropencarrieredag2021@gmail.com met je naam, functie en BIG nummer.
Via onze facebook pagina zullen we jullie informeren en bekendmaken welke bijzondere en inspirerende sprekers er dit jaar zijn uitgenodigd!

 

 

Advertenties (klik voor grote versie):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCD 2019: "The Past, The Present and The Future"

In 2019 werd de TCD georganiseerd op 30 november en stond in het thema van het eerste lustrum van de specialisatie tot Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT) . Op de prachtige locatie van het Koninklijk Instituut Tropengeneeskunde in Amsterdam kwamen heel wat studenten, maar ook oudere gegadigden bijeen op de dag die dit keer samen viel met het lustrum van SANO.
Het was een bijzonder bewogen dag. Het schokkende, plotselinge verlies van een collega eerder die week, stond in ontroerend contrast met de mate van betrokkenheid van alle aanwezigen.
De onvermijdelijke gaten in het (plenaire) programma werden professioneel en enthousiast opgevangen. De innemende dagvoorzitter Sara van Kinsbergen wist het publiek te boeien met haar achtergrond in antropologie en duurzame ontwikkeling en leidde een discussie en vragensessie. Boeiende vraagstukken zoals de rol van de AIGT in het buitenland en waar exact extra financiering het beste naartoe zou kunnen gaan kwamen voorbij. Bij parallelle sessies en op de banenmarkt konden coassistenten terecht voor meer persoonlijke interesses.
De dag werd afgesloten met het symposium van SANO, met een vergelijkbaar thema. Er werd stilgestaan bij de rol van SANO in het verleden en nu, en er werd opnieuw discussie gevoerd. Dit maal onder andere een interessant vraagstuk over wat de rol van SANO zou moeten zijn in het financieren van repatriëring.
De borrel na afloop werd verplaatst en verbonden aan het afscheid van onze overleden collega. We proostten op het leven. Er waren tranen maar we vonden ook weer de gedeelde passie en de kracht om door te gaan.

TCD 2018: “Roots to Rise”

Op 1 december 2018 vond de 11e editie van de Tropen Carrière Dag plaats in de Oranjekerk Amsterdam. Met als thema “Roots to Rise” werd aandacht geschonken aan 'duurzame' initiatieven. Hoe zorgen we dat wij als buitenlandse hulpverleners op de lange termijn meer achterlaten dan alleen goede bedoelingen? De dagvoorzitter was dr. Pieter van Thiel, internist-infectioloog Tropencentrum AMC en bestuurslid CIGT/COTG. Verder deelden interessante sprekers in plenaire en parallelle sessies hun ervaringen over het verleden en gedachten over de toekomst. De dag werd af gesloten met een levendige discussie over de toevoeging van de AIGT in ontwikkelingshulp. Deze discussie werd geleid door Kiza Magendane, schrijver en beleidsondernemer die zich bezig houdt met burgerschap, identiteit, globalisering en Afrika in de wereld (geopolitiek, economie en cultuur).

TCD 2017: “Into the World”

Op 9 december 2017 vond de 10e editie van de Tropen Carrière Dag plaats, met als thema “Into the World”. Circa 270 deelnemers bespoedigden zich naar het Koninklijke Instituut van de Tropen (KIT) om hier aanwezig te zijn op de vroege zaterdagochtend. Het was een vol programma, met motiverende sprekers als professor Jos van Roosmalen, met ontzaglijk veel ervaring als arts werkend in LMIC, en Jimmy Nelson, fotograaf en professioneel inspirator. In de vroege middag kon men actief zijn in workshops, bijvoorbeeld “Help, my partner wants to travel the world”. Aansluitend was de “Into the World”-event waarbij het boek “Into the World” groots werd gepresenteerd (vanaf nu verkrijgbaar hier).

Meer impressies van de TCD 2017 zijn te vinden op onze facebook pagina.

TCD 2016: “Op de vlucht…”

Op zaterdag 19 november 2016 vond voor de negende keer de TCD plaats in het Leids universitair medisch centrum met als thema “Op de vlucht…”. Het thema “vluchten” werd door verscheidene sprekers in een breed perspectief belicht. Van de grote stromen oorlogsvluchtelingen tot de evacuatie van hulpverleners. Het ging over Nederland, over Lesbos en de Congo. Maar ook over de vlucht van de tropenarts, weg van de Nederlandse gezondheidszorg. Het doel van deze dag was om te inspireren en een licht te werpen op de actuele ontwikkelingen in een dynamisch en constant veranderend vakgebied. Tevens was er een banenmarkt en werd er informatie gegeven over de opleiding tot tropenarts.

Tropen Carrière Dag 2016: thema "Op de vlucht"

TCD 2015: “Waar ligt de grens?”

Op zaterdag 21 november 2015 vond voor de achtste keer de TCD plaats in Rotterdam met als thema "Waar ligt de grens?".Want waar ligt de grens van het tropenarts zijn? Hoe weet je waar je eigen grenzen liggen en hoe je er aan te houden? Binnen welke landen kan een tropenarts werken? En hoe blijf je verbonden met de tropen na terugkomst in Nederland?

Verschillende sprekers vertelden over hun ervaringen in de tropen, van onderzoek doen tot klinisch werk en alles daartussen. Verscheidene landen kwamen aan bod.