Welkom op de website van de TROIE: de vereniging van Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (voormalig tropenartsen) in opleiding.

Uit de overlevering komt de naam TROIE deels voort uit de gedachte aan de onneembare stad, bekend uit de Ilias die weerstand bood tegen honderdduizenden woedende Grieken en uiteindelijk viel door een gehaaide truc van een van Homerus grootste helden. Onoverwinnelijk, onverzettelijk, maar misschien ook naïef of goed vertrouwen. Tevens komen de letters van TRopenarten In Opleiding voor in de naam.

Al is onze officiële titel tegenwoordig Arts Internationale Gezondheid en Tropische Geneeskunde, TROIE is als vereniging een fenomeen waar we niet aan willen tornen. Vele tropenartsen zijn ons voor gegaan en we hopen dat nog vele AIGT zullen volgen om het moraal van TROIE te laten voortbestaan.

TROIE heeft een sterk sociaal karakter dat de arts-assistenten door heel Nederland met elkaar te verbind, in goede tijden, maar zeker ook in mindere. Altijd wordt er gekeken hoe er met minimale middelen zo professioneel mogelijk kan worden opgetreden, om zo mee te kunnen denken over de ontwikkeling van de opleiding of om aan de buitenwereld te laten zien wie en wat we zijn.

Het geiten-wollen-sokken idee van de tropenarts bestaat gelukkig niet meer. Nu worden de AIGT’ers i.o. gezien als de vrolijke, ogenschijnlijk argeloze, doch hardwerkende arts-assistenten die een tropisch ideaal nastreven. We pareren de vragen hoe we denken ons leven in te richten met deze idealen met genoegen. Boven alles blijven we artsen met een geloof in ons bestaansrecht binnen de medische wereld en daarbuiten.

Bestuur TROIE